Asculta Radio Diaspora Online
Asculta Radio Diaspora Online

Posta Juridica

Posta juridica

Posta juridica

Intrebare : DA a  mostenit de la defunctul S.A. un teren pe care este construita o casa cu 3 camere si dependinte. Are 3 frati care nu au acceptat sucesiunea. Ne intreaba care este procedura pentru a intra in posesia imobilului? Raspuns: Aveti la indemana o actiune civila prin care sa cereti ca sunteti unica mostenitoare, ca cei 3 frati nu au acceptat succesiunea in termenul legal de 7 luni  si v-i se atribuie in proportie intreaga masa succesorala. Temeiul de drept este prevazut de art. 650 si 700 Cod Civil.   Introduceti o actiune scrisa pe rolul judecatoriei  unde se afla imobilul si chemand in judecata pe cei 3 frati , solicitati admiterea probei cu inscrisuri , interogatoriile paratilor, expertiza topografica si proba cu 2 martori. Pentru a nu va deplasa in tara puteti apela la serviciile unui avocat, sau sa solicitati in temeiul art. 242 alin 2, Cod Procedura Civila, judecata in lipsa dumneavoastra. Pentru indeplinirea actelor de procedura, este obligatoriu indicarea unui domiciliu ales in Romania fie la sediul avocatului, fie la domiciliul unei rude sau cunostinte, cauza se judeca in 10 pana la 24 luni. Actiunea se va timbra cu suma de 19 lei, si un timbru judiciar de 0,3 lei. Dupa administrarea probelor se trece la judecarea fondului si in cazul admiterii actiunii se redacteaza hotararea, care va este comunicata la domiciliul ales din Romania. Dupa parcurgerea cailor de atac hotararea ramane definitiva si irevocabila. Dupa investirea  cu forma executorie , procedati la executarea voluntara sau silita a dispozitiilor hotararii. Daca partile nu executa voluntar hotararea apelati la un executor judecatoresc. Av. Lucian Pitigoi

mai multe... »

Informatii legislative

Informatii legislative

1. Drepturile si obligatiile reglementate prin normele de drept constitutional                 1.1. Drepturile      Investitorului strain persoana juridica si sunt conferite prin normele de drept constitutional urmatoarele drepturi:      a) Dreptul de proprietate      Protectia proprietatii private este consacrata constitutional prin prevederile art.41 din Constitutia Romaniei.      Garantarea dreptului de proprietate si ocrotirea proprietatii indiferent de titular sunt prevazute expres de textul constitutional mentionat.      b) Dreptul persoanei vatamate intr-un drept al sau de o autoritate   publica de a obtine recunoasterea dreptului,anularea actului si    repararea pagubei      Orice persoan[ fizica sau juridica daca se considera vatamat[ in drepturile sale printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri este indreptatita sa obtina recunoasterea dreptului pretins, anularea actului si repararea pagubei (Constitutia Romaniei din anul 1991, art.48, al.1).      Investitorul strain persoana juridica are garantata constitutional posibiliatatea recunoasterii dreptului pretins.      c) Dreptul de a se adresa justitiei      Accesul liber la justitie este constitutional de art.21 din Constittia Romaniei din anul 1991, atat pentru investitorii straini persoane fizice, cat si pentru investitorii straini persoane juridice.            1.2. Obligatiile      Potrivit prevederilor Constitutiei Romaniei din anul 1991, investitorii straini persoane juridice au ca obligatie respectarea Constitutiei si legilor tarii (art.51)      2. Drepturile si obligatiile reglementate prin normele de drept civil            2.1. Drepturile      Investitorilor straini persoane juridice[1]le sunt recunoscute prin normele de drept civil urmatoarele drepturi:            a) drepturi patrimoniale;            b) drepturi nepatrimoniale.                 2.1.1. Drepturile patrimoniale      Drepturile patrimoniale se clasifica in drepturi reale si drepturi de creanta.      Drepturile reale se impart in drepturi reale principale si drepturi reale accesorii.                   2.1.1.1. Drepturile reale                      2.1.1.1.1. Drepturile reale principale      Investitorii straini persoane juridice au in Romania urmatoarele drepturi reale principale:      – dreptul de proprietate      – drepturile reale principale corespunzatoare dreptului de proprietate      – dreptul de concesiune                         2.1.1.1.1.1. Dreptul de proprietate      Recunoasterea dreptului de proprietate [...]

mai multe... »

Posta juridica

Posta juridica

Intrebare: AB intreaba ce trebuie sa faca pentru a intra in posesia actului de proprietate a unui imobil, pe care l-a pierdut.           Raspuns: Urmeaza sa formulati o cerere scrisa personal sau prin posta ori prin mandatar imputernicit la Arhivele Statului de la judetul unde se afla imobilul ori la notarul care a intocmit si autentificat actul.           Intrebare : MN a fost amendata in Romania pentru o contraventie la legea circulatie rutiere in urma cu 4 ani. Intreaba cand se prescrie obligatia de plata a amenzii.           Raspuns: Cost cod proc fiscala termentul prescrierie a ex amenzi este de 5 ani de la data de 1 ian a anului urmator celui in care s0-a incheiat pricesul verbal de contravente. BM DIN ORASUL… are oprpritate casa si teren si intreaba care sunt distantele dintre casa sa si anaui vecin. Ce sia ridicat o casa de curand . In functie de dispozitiile cuprinse in planul urbanistic  zonal al primariei, se va stabili distanta ce trebuie respectata fata de proprietatea vecina conform  Legii 50/1991. Unui din vecini nu apoate face fara consimtamantul celuilalt proprietr o constrctiu mai aproape 1,9 m. Legaea civila stabileste si alte reguri pt distantele dintre propriatti despre zidul si santul comun despre dinstnat si lucrari le intermediare pt oriacre const, picatura de stasina, despre dreptul de servitutu. Domunle ojica dan mihai conform obligatilor asumate pe data de 30 iunie trebuia sa achitati 1000 lei in dosarul 1948/103/2009 privind sc medeor trading. Iar la 15 iulie 2011 inca 1000 pt sc gemsy Urmeaza rata de 1000 lei la 31 iulie.

mai multe... »

Informatii legislative

Informatii legislative

Dovada dreptului de proprietate in  rezolvarea cererilor de restituire a proprietatilor.           Am primit numeroase scrisori privind lamurirea aspectelor importante privind solutionarea cererilor de restituire a proprietatilor imobiliare confiscate sau insusite de fostul regim comunist in Romania .           Pentru a veni in sprijinul celor care au inca nelamuriri cu privire la aspectul mai sus mentionat va facem urmatoarele precizari:           Potrivit punctului de vedere al ANRP Bucuresti, prezumtia legala a dreptului de proprietate opereaza numai atunci cind este facuta dovada acestui drept cu acte translative ce indeplinesc conditiile cerute de lege, in vreme ce un act eliberat de Arhivele Nationale face doar dovada transcrierii actului autentic, si nu a proprietatii insasi. Cu alte cuvinte, nu se are in vedere ca transcrierea actului de vinzare s-a efectuat nu doar pentru indeplinirea rigorilor de publicitate cerute de art. 711 C. proc. civ., ci s-a creat si o transcriere ad literam, in sensul realizarii unei copii a acestui act in registrul tribunalului. Dat fiind contextul tehnologic al acelui timp, inscrisul eliberat de Arhivele Nationale constituie o copie a actului autentic de vinzare, a carui autenticitate a fost constatata de grefierul imputernicit in acest sens si care a semnat indescifrabil pe document. Art. 1171 Cod civil: „Actul autentic este acela care s-a facut cu solemnitatile cerute de lege, de un functionar public, care are dreptul de a functiona in locul unde actul s-a facut.” Asadar, sint premisele necesare concluziei ca exista o copie autentica a actului de vinzare-cumparare autentificat si nu  doar o declaratie autentificata, cum apreciaza ANRP.           De altfel, in edificarea acestei probleme s-a pronuntat si Inalta Curte de Casatie si Justitie in Decizia nr. 1754 din 23 februarie 2007: „In aceasta materie, ce vizeaza retrocedarea imobilelor preluate abuziv, in privinta dovedirii dreptului de proprietate, textul legii speciale nu impune ca dovada dreptului de proprietate sa se faca potrivit dreptului comun, asa incit sint admisibile si alte mijloace de dovada, astfel [...]

mai multe... »

Informatii legislative

Informatii legislative

Informatii legislative             Dovada dreptului de proprietate in  rezolvarea cererilor de restituire a proprietatilor.           Am primit numeroase scrisori privind lamurirea aspectelor importante privind solutionarea cererilor de restituire a proprietatilor imobiliare confiscate sau insusite de fostul regim comunist in Romania .           Pentru a veni in sprijinul celor care au inca nelamuriri cu privire la aspectul mai sus mentionat va facem urmatoarele precizari:           Potrivit punctului de vedere al ANRP Bucuresti, prezumtia legala a dreptului de proprietate opereaza numai atunci cind este facuta dovada acestui drept cu acte translative ce indeplinesc conditiile cerute de lege, in vreme ce un act eliberat de Arhivele Nationale face doar dovada transcrierii actului autentic, si nu a proprietatii insasi. Cu alte cuvinte, nu se are in vedere ca transcrierea actului de vinzare s-a efectuat nu doar pentru indeplinirea rigorilor de publicitate cerute de art. 711 C. proc. civ., ci s-a creat si o transcriere ad literam, in sensul realizarii unei copii a acestui act in registrul tribunalului. Dat fiind contextul tehnologic al acelui timp, inscrisul eliberat de Arhivele Nationale constituie o copie a actului autentic de vinzare, a carui autenticitate a fost constatata de grefierul imputernicit in acest sens si care a semnat indescifrabil pe document. Art. 1171 Cod civil: „Actul autentic este acela care s-a facut cu solemnitatile cerute de lege, de un functionar public, care are dreptul de a functiona in locul unde actul s-a facut.” Asadar, sint premisele necesare concluziei ca exista o copie autentica a actului de vinzare-cumparare autentificat si nu  doar o declaratie autentificata, cum apreciaza ANRP.           De altfel, in edificarea acestei probleme s-a pronuntat si Inalta Curte de Casatie si Justitie in Decizia nr. 1754 din 23 februarie 2007: „In aceasta materie, ce vizeaza retrocedarea imobilelor preluate abuziv, in privinta dovedirii dreptului de proprietate, textul legii speciale nu impune ca dovada dreptului de proprietate sa se faca potrivit dreptului comun, asa incit sint admisibile si alte [...]

mai multe... »

Posta juridica

Posta juridica

Intrebare: A.M a depus o cerere pentru despagubiri conform legii 290/2003. Cererea sa, a fost aprobata, Prefectura Bucuresti nu a pronuntat solutia si nu a fost comunicata petitionarului. Raspuns: Aveti la indemana calea de chemare in judecata a Prefecturii Bucuresti, daca nu v-a raspuns la petitie in 30 zile lucratoare.   Intrebare: Sunt proprietarul unui imobil din Romania si am pierdut actul de proprietate. Raspuns: Mergeti la cartea funciara la arhivele nationale din judet, ori la notarul care a intocmit actul. Solicitati un duplicat de pe actul de proprietate. Intrebare: R.O.  doreste sa vina in concediu in Romania cu auto. Doreste cateva informatii privind suspendarea permisului. Raspuns: Conform ordonantei privind reglementarea pe drumurile publice in Romania, sunt 3 categorii de suspendare provizorie a permisului de conducere. permisul se suspenda pentru 30 zile: nu respectati prioritatea de trecere a pietonilor nu acordati prioritate de trecere a vehiculelor circulati pe culoarea rosie a semaforului depasiti pin locuri interzise nu respectati semnalele indicatiilor politistului – va urma in articolul viitor – Av. Lucian Pitigoi

mai multe... »

Informatii legislative

Informatii legislative

Am primit mai multe scrisori de la diversi cetateni romani care ne solicita informatii cu privire la despagubirile ca urmare a pronuntarii unor hotarari, erori judiciare. Legea romana prevede posibilitatea incasarii unor drepturi materiale de catre persoanele care au suferit condamnari nedrepte sau au fost arestati nelegitim. Redam textile din lege ce intereseaza victimele unor erori judiciare. Art. 504 – Cazuri care dau dreptul la repararea pagubei Persoana care a fost condamnata definitiv are dreptul la repararea de catre stat a pagubei suferite, daca in urma rejudecarii cauzei s-a pronuntat o hotarare definitiva de achitare. 
Are dreptul la repararea pagubei si persoana care, in cursul procesului penal, a fost privata de libertate ori careia i s-a restrans libertatea in mod nelegal. 
Privarea sau restrangerea de libertate in mod nelegal trebuie stabilita, dupa caz, prin ordonanta a procurorului de revocare a masurii privative sau restrictive de libertate, prin ordonanta a procurorului de scoatere de sub urmarire penala sau de incetare a urmaririi penale pentru cauza prevazuta in art. 10 alin. 1 lit. j) ori prin hotarare a instantei de revocare a masurii privative sau restrictive de libertate, prin hotarare definitiva de achitare sau prin hotarare definitiva de incetare a procesului penal pentru cauza prevazuta in art. 10 alin. 1 lit. j). Are drept la repararea pagubei suferite si persoana care a fost privata de libertate dupa ce a intervenit prescriptia, amnistia sau dezincriminarea faptei. Art. 505 – Felul si intinderea reparatiei La stabilirea intinderii reparatiei se tine seama de durata privarii de libertate sau a restrangerii de libertate suportate, precum si de consecintele produse asupra persoanei ori asupra familiei celui privat de libertate sau a carui libertate a fost restransa. 
Reparatia consta in plata unei sume de bani sau, tinandu-se seama de conditiile celui indreptatit la repararea pagubei si de natura daunei produse, in constituirea unei rente viagere ori in obligatia ca, pe cheltuiala statului, cel privat de libertate sau a [...]

mai multe... »

Posta juridică

Posta juridică

Intrebare: MN  este casatorită cu un cetăţean ce se află in străinătate, este căsătorită cu un cetăţean roman plecat din ţară. Soţii locuiesc in ţări diferite şi reclamanta doreşte să divorţeze cît mai repede şi mai simplu cu cheltuieli minime. Doreşte să-i expunem posibiltăţile. Raspuns: Se poate promova un divorţ in fata primariei, notarului public şi a instanţei de judecata . In primele doua situatii este nevoie de consimtămîntul ambilor soşi, in cea de-a treia cand se pormoveaza un divort fara a exista consimţămîntul celuilalt este necesară introducerea unei actiuni la Judecatoria din Romania, de la locul pîrîtului, sau a domiciliului comun unde mai locuieste un soţ. Acţiunea se promovează personal sau printr-un  avocat. Pentru ca dumneavoastră locuiţi in străinătate este necesar să vă prezentaţi la consulatul roman cel mai apropiat si să cereri alcătuirea unei procuri speciale pe numele avocatului cu care ve-ţi incheia un contract de asistenţă juridica. Această solutie este cea mai ieftină pentru că nu trebuie ca dumneavoastra să vă deplasaţi in Romania la instanţa de judecată, atat la introducerea cauzei cît şi la fiecare termen de judecată. Avocatul procurist v-a introduce acţiunea şi v-a participa in numele şi pentru dumneavoastra la toate şedinţele de judecată. Se vor administra probele cu martori şi inscrisuri. Pentru că nu rezultă din scrisoarea dumneavoastra că aveţi sau nu copii in condiţiile in care există minori in familia dvs, deci, cu vîste de pana la 18 ani, trebuie citată şi autoritatea pentru protectia minorilor de la locul instantei de judecată. Daca copii sunt peste 10 ani trebuiesc audiaţi dar acestă operaţiune se poate face prin comisie rogatorie la instanta straină sau in faţa consului roman. Dupa administrarea probelor se pronunta hotararea de divort iar dupa circa 30 – 60 zile se redacteaza hotararea judecatoreasca. Caile de atac sunt apelul si recursul. Dupa judecarea recursului hotaraea devine irevocabila si sunteti divortata. Av. Lucian Pitigoi

mai multe... »

Legea nr. 31/1990 privind societaţile comerciale

Legea nr. 31/1990 privind societaţile comerciale

- continuare din articolul trecut – Art. 5 (Actele constitutive ale societăţii) (1) Societăţile comerciale in nume colectiv sau in comandită simplă se constituie prin contract de societate, iar societatea pe acţiuni sau cu răspundete limitată se constituie prin contract de societate si statut. (2) Societatea cu răspundere limitată se poate constitui şi prin actul de voinţă al unei singure persoane. În acest caz se intocmeşte numai statutul. (3) Contractul de societate si statutul pot fi incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv. (4) Cînd se incheie numai contractul de societate sau numai statut, acestea pot fi denumite, de asemenea, act constitutiv. In cuprinsul prezentei legi, denumirea act constitutiv desemnează atît inscrisul unic, cît şi contractul de societate şi/sau statutul societătii. (5) In cazul in care contractul de societate şi statutul constituie acte distinte, acesta din urma va cuprinde datele de identificare a asociatilor si clauze reglementand organizarea, functionarea şi desfăşurarea activităţii societăţii. (6) Actul constitutiv se incheie sub semnatura privata, se semneaza de toti asociatii sau, in caz de subscripţie publică, de fondatori. Forma autentică a actului constitutive este obligatorie atunci cand: a) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla un teren; b) se constituie o societate in nume colectiv sau in comandita simpla; c) societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica; (7) Actul constitutiv dobandeste dată certă şi prin depunerea la oficiul registrului comertului. Art. 6   ( Fondatorii ) (1) Semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au rol determinant in constituirea  societăţii sunt considerati fondatori. (2)   Nu pot fi fondatori persoanele care , potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute  de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si [...]

mai multe... »

Posta Juridica

Posta Juridica

Intrebare : G.L. ne intreaba cum trebuie sa procedeze pentru a se constata dobandirea dreptului de proprietate asupra unei case ce a fost cumparata de parintii sai in prezent decedati in municipiul Roman, Romania. Raspuns: Prescriptia achizitiva (uzucapiunea) este un mod de dobandire a proprietatilor fata de dispozitiile exprese ale Codului Civil art 1837 care defineste prescriptia ca un mijloc de a dobandi proprietatea si art 645 prin care proprietatea se dobandeste printre altele si prin prescriptie. Prescriptia achizitiva priveste numai drepturile reale, dreptul de proprietate si pe cele constituite dupa modelul sau , carora l-i se atribuie acelasi caracter absolut la acela se refera expres art. 480 Cod civil. Asa fiind actiunea formulata desi poarta numele de actiune in constatare este o actiune in realizarea dreptului. Daca parintii au dobandit proprietatea cu incheierea unor acte sub semnatura privata de mai bine de 30 ani si au posedat imobilul in mod continu , cu titlu de proprietar iar dvs ati facut actiunea cu posesia lor, puteti ca mostenitor legal sa promovati o actiune in prescriptie achizitiva, uzucapiune. Actiunea in doua exemplare, se depune la judecatoria locului unde se afla imobilul se timbreaza la valoarea imobilului conform normelor taxei de timbru si cu timbru judiciar. Aveti grija sa cereti judecarea cauzei in lipsa dvs in temeiul art 242 pct 2, Cod Civil. In cauza se administreaza probe cu acte (insrisuri) interogatoriu paratului care va fi vechil proprietar neglijent, proba cu 2 martori si o expertiza tehnica de indentificare a terenului si casei precum si a vecinatatilor. Cauza se judeca in circa 6-12 luni, si este data cu caile de atac apel si recurs. Dupa judecarea recursului hotararea devine irevocabila iar imobilul poate fi intabulat la oficiul cadastrului din judetul respectiv. Tot odata se face si inscrierea imobilului, la fisc.  

mai multe... »
Copyright 2010 © Radio Diaspora Online, in parteneriat cu: Anunturi Gratuite, Biserica Tv, Chicago Medical, Med Repair, Diaspora Tv, Syscone, Radio Credinta
Conținutul acestui site nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni